Địa điểm: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bệnh Viện Xuyên Á Hạng mục: Cung cấp dây cáp điện Cadivi

Địa điểm: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bệnh Viện Xuyên Á

Hạng mục: Cung cấp dây cáp điện Cadivi