TRCV ­- 0,6/1 KV

Liên hệ

Cáp DuCV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.

Danh mục: , , ,